Privacy Policy

Privacy verklaring

ACR Reijnders BV. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Bescherming van de privacy van onze klanten en relaties is voor ons erg belangrijk. Voor zover er op ons wettelijke of andersoortige regels ter zake van privacy van toepassing zijn, zullen wij deze respecteren en naleven.

Het beheer van de verworven informatie
De informatie die verzameld wordt, wordt gebruikt om bestellingen te kunnen verwerken en uw toekomstige winkelervaring zo mogelijk nog prettiger te maken. Indien noodzakelijk gebruiken wij uw gegevens om met u in contact te komen. Financiële informatie zal uitsluitend gebruikt worden om u te factureren voor aangekochte producten en diensten.

Hoe beschermen wij uw persoonlijke gegevens?
Wij hebben ervoor gekozen om niet zelf opnieuw het wiel uit te gaan vinden maar de diensten waarbij de klantgegevens gemoeid zijn te verplaatsen naar een beschermd stukje netwerk bij onze hosting provider.

Welke gegevens?
Wij beperken ons tot registratie van die gegevens welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestelling en de communicatie met u als koper. Tenzij u daarvoor uitdrukkelijk uw toestemming heeft verleend, zullen wij de gegevens niet gebruiken voor promotionele activiteiten en de gegevens ook niet aan derden ter beschikking stellen, behalve voorzover zij daartoe krachtens wettelijk voorschrift wordt genoodzaakt.
ACR Reijnders BV. zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling

Beveiliging
Wij dragen zorg voor een redelijke mate en vorm van beveiliging als bedoeld in artikel 8 van de Wet Persoonsregistraties resp. in de komende Wet Bescherming Persoonsgegevens van alle gegevensverzamelingen die mogelijk persoonsgegevens bevatten.

Wie hebben toegang tot de gegevens?
Toegang tot de registraties hebben uitsluitend die personen die hiertoe door ACR Reijnders BV. zijn aangewezen binnen het kader van de hun opgedragen taken.

Persoonsgegevens worden op verzoek uit de registratie verwijderd als:
– deze gegevens onjuist blijken te zijn;
– de registratie van deze gegevens het doel van deze registratie niet dient;
– de registratie van deze gegevens in strijd is met enig wettelijk voorschrift.

Inzage-recht
De gebruiker beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan info@acrhelmond.nl gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u vervolgens ook vragen om gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

Cookies
Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. ACR Reijnders gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie en is van belang van het onthouden van uw bestelling in uw winkelwagentje.